Centralstationen i Malmö


Centralstationen i Malmö har under de senare åren genomgått stora förändringar, både trafikalt och genom stora satsningar av centralbyggnadens kommersiella delar.

 

Inför utvecklingen av den gamla stationsbyggnaden har Jernhusen kontaktat TAM för att studera hur stationen kan stärkas och integreras ytterligare med Malmö citys handel med ett förbättrat kommersiellt innehåll och funktion utifrån marknadsmässiga förutsättningar. Projektet kommer nu till nästa fas där konceptualiseringen genomarbetas och uthyrning skall genomföras. ”Kungalängan” invigs våren 2014.