Avenyn, Göteborg


Wallenstam äger flera fastigheter längs Kungsportsavenyn och bedriver ett utvecklingsprojekt i samarbete med övriga fastighetsägare och Göteborgs Stad i syfte att vidareutveckla det kommersiella innehållet i denna delen av staden. För närvarande genomförs en ombyggnation av fastigheten på Kungsportsavenyn 31-35 med sammanlagt ca 3400 kvm nybyggd butiksyta.

TAM har anlitats av Wallenstam för att vara behjälplig partner vid nyuthyrning av idag vakanta ytor inom fastigheten på Kungsportsavenyn 31-35, samt att finna en uthållig strategi för fastighetens långsiktiga optimala värdeutveckling.