A6 Center, Jönköping


Alecta äger handelsplatsen A6 Center i Jönköping. A6 Center har idag en uthyrbar yta om ca. 40 000 kvm och är ett av Sveriges mest kända och klassiska köpcentrum. Handelsplatsen är sammanlänkad via en överbyggnad över E4:an vilket var ett unikt och mycket uppmärksammat grepp för ett köpcentrum i Sverige när det invigdes. Läget är mycket strategiskt mellan rikets tre storstäder med ett stort omland. Konkurrensen har ökat de senaste åren, från både det utökade marknadsområdet och närområdet.

 

TAM Retail anlitades av Alecta för att medverka i att ta fram en långsiktig strategi för vidareutveckling av A6 till sin fulla marknadspotential, sammanfattad i en vision för nya A6.