NREP och TAM Group förvärvar Brunna Park, ett handelsprojekt i Upplands-Bro, Stockholm


PRESSMEDDELANDE 2015-06-29

   

NREP Nordic Strategies Fund tillsammans med TAM Group förvärvar Brunna Park, ett handelsprojekt i Upplands-Bro, Stockholm. Säljare är HSB Bostad.  

NREP Nordic Strategies Fund, en fond förvaltad av Nordic Real Estate Partners (NREP), har tillsammans med TAM Group förvärvat projektet Brunna Park i Upplands-Bro. Säljare är HSB Bostad. Utvecklingsområdet är beläget med utmärkt exponering längsmed E18, 30 km nord-väst om Stockholm i ett läge som kommer att vara mycket lättillgängligt både för pendlare och boende i kommunen. I enlighet med den nyligen antagna detaljplanen kommer området att genomgå stora förändringar vilka handelsplatsen är en del av, men det kommer även att tillskapas ett stort antal bostäder i direkt anslutning till handelsområdet. Coop Forum och Biltema kommer att vara de första hyresgästerna att etablera sig i det nya handelsområdet.

 

“Vi ser mycket fram emot att driva detta projekt tillsammans med TAM och därigenom vara med och skapa ett välbehövligt centrum för dagligvaruhandel i Upplands-Bro”, kommenterar Tobias Alsborger från NREP’s Stockholmskontor.

 

Kontakter för mer information:

Nordic Real Estate Partners

Tobias Alsborger

tobias.alsborger@nrep.com

tel. +46 704 800 187

 

TAM Group

Andreas Philipson

andreas.philipson@tamgroup.se

tel. +46 70 209 77 60      

 

Om Nordic Real Estate Partners (NREP)

NREP är ett Nordiskt kapitalförvaltningsbolag inriktat mot fastighetsfonder med målsättningen att leverera den bästa riskjusterade avkastningen i branschen. För att nå målet arbetar NREP med värdeskapande och fokuserade investeringsstrategier. NREP har hittills främst fokuserat på fastigheter för modern logistik, nödvändighetshandel, self-storage och bostäder. Totalt har NREP genomfört över 170 fastighetsförvärv och utvecklingsprojekt av vilka 78 även avyttrats. Idag har NREP tillgångar under förvaltning till ett värde av €2.2 miljarder. NREP är partnerägt och har drygt 50 anställda på tre kontor i Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors. www.nrep.com

 

Om TAM Group

TAM Group förädlar fastighetstillgångar och skapar attraktiva, hållbara stadsmiljöer. Detta gör vi genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom asset management med inriktning på förädling och förvaltning av fastighets-tillgångar; place management med fokus på stadsutveckling samt etablering och utveckling av handelsområden, gallerior och köpcentrum.   TAM Group består av bolagen TAM Asset Management, TAM Hood Consulting och TAM Retail. www.tamgroup.se